O Jastarnii

O Jastarnii

JASTARNIA

Trochę historii …

1378 r – przywilej krzyżacki dla miasta Helu wymienia nazwę Osternäs utożsamianą z Jastarnią.

1526 r – po przekazaniu przez króla Zygmunta I Helu i części Mierzei Helskiej Gdańskowi, dokonano podziału na Jastarnię Pucką, która pozostała przy katolicyzmie i Jastarnią Gdańską – zwaną Borem, której mieszkańcy przyjęli protestantyzm.

1570 r – w dokumentach pojawiła się nazwa Zesterna.

1627 r – inwentarz z tego roku wzmiankuje istnienie wsi Hestarnia.

1678 r – po raz pierwszy pojawiła się nazwa Jastarnia. Dokument wymienia nazwiska mieszkańców ( Kunkol, Białk, Droszka, Selin, Buda, Swinka – ogółem 81 osób z żonami i dziećmi.

1755 r – Urszula Przebendowska starościna pucka – ufundowała drewnianą kaplicę i założyła szkółkę.

1836 r – oddanie do użytku wiernych drewnianego kościoła.

1922 r – wybudowanie linii kolejowej Puck – Hel.

1926 – 1930 r – budowa portu rybackiego.

1932 r – z inicjatywy księdza P. Stefańskiego wzniesiono nowy kościół.

1950 r – na wydmie ustawiono (na miejsce poprzedniej z 1932 roku)latarnię morską.

1973 r – uzyskanie przez Jastarnię praw miejskich.

1979 r – wpisanie Jastarni do rejestru zabytkowych miejsc objętych ochroną konserwatorską.