Atrakcje

Atrakcje

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH PENSJONATÓW

w JASTARNI: http://www.polwysephelski.eu/

i KARWIEŃSKICH BŁOTACH: http://www.morzebaltyckie.com/

Oprócz czystego powietrza, pięknych widoków, wschodów i zachodów słońca,
zapewniamy ciszę, spokój oraz wygodne pokoje, a także :

 • Wycieczki po okolicach
 • Wieczory przy ognisku
 • Ptasie koncerty
 • Zbieranie owoców runa leśnego
 • Wspaniałe wycieczki rowerowe
 • Las
 • Parking
 • Dostęp do kuchni
 • TV
 • Grille
 • Atrakcyjne okolice:

Półwysep Helski

Półwysep Helski – wąski, a długi na 34km pas piaszczystego lądu oddzielający morze od zatoki. Najwęższe odcinki półwyspu znajdują się już u nasady półwyspu (1km od Władysławowa) i tu można dojść pieszo, aby wskoczyć wprost do Bałtyku albo wypożyczyć zagle i sprawdzić swe siły w płyciznach zatoki Między Władysławowem a Chałupami; (7 km) jest zlokalizowanych 5 pól; ściągają tu głównie amatorzy desek surfingowych, żaglówek, skuterów wodnych … Warte polecenisą pole ‚Kaper’ ze szkołą windsurfingową oraz ‚Małe morze’ z przystanią i wypożyczlnią żaglówek, łodzi wiosłowych, kajakow, desek… po drodze na Hel warto odwiedzić ‚puste plaże Juraty…’ i koniecznie zaliczyć spacer deptakiem biegnącym w poprzek całego półwyspu: od morskich fal do nasady mola spacerowego wysuniętego w wody zatoki.

Ścieżki przyrodnicze

Półwysep Helski to miejsce unikatowe w skali naszego kraju. O jego wyjątkowości świadczy nie tylko charakterystyczny, jedyny na polskim wybrzeżu kształt, ale także niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Dlatego też od roku 1978 cały Półwysep objęty jest szczególną ochroną jako Nadmorski Park Krajobrazowy.
Aby nasi goście mogli lepiej poznać urodę tego niezwykłego miejsca, we wszystkich trzech miejscowościach gminy Jastarnia wyodrębniono miejsca wyjątkowe, mające szczególne walory przyrodnicze. Tak powstały ścieżki przyrodnicze, przedstawione na mapie.
Wszystkie ścieżki są specjalnie oznakowane strzałkami kierunkowymi, mapami oraz tablicami opisującymi najciekawsze miejsca. Na tablicach umieściliśmy również, mogące Państwa zainteresować informacje, np. o sztucznych umocnieniach brzegu morskiego, historii portu w Jastarni oraz widocznych z brzegu Zatoki Puckiej torpedowniach.
Do ścieżek przyrodniczych dojechać można drogami rowerowymi, jednak same ścieżki nie zawsze dostępne są dla rowerów. Warto natomiast na wyprawę po ścieżkach zabrać ze sobą lornetkę – Półwysep Helski jest bowiem doskonałym miejscem do obserwacji ptaków. Wzdłuż ścieżek umieszczono przystanki w miejscach dogodnych do obserwacji ornitologicznych.

Zapraszamy na ścieżki przyrodnicze:
w Kuźnicy – UROCZYSKO KAŻA i GÓRA LIBEK,
w Jastarni – TORFOWE KŁYLE oraz stanowisko obserwacji ptaków wodnych w porcie,
w Juracie – ŻYZNE LASY Z ORLICĄ.

Bardzo prosimy, aby zechcieli Państwo przestrzegać zasad poruszania się po terenach chronionych. Półwysep Helski jest miejscem szczególnie zagrożonym zniszczeniem, głównie przez silne oddziaływanie fal morskich ale także przez nieprzemyślaną działalność człowieka. Wędrując po ścieżkach przyrodniczych i podziwiając ten niezwykle cenny przyrodniczo obszar starajmy się nie zostawiać śladów swojej obecności

Ścieżka Przyrodnicza Torfowe Kłyle w Jastarni:
Trasa przede wszystkim piesza. Na trasie wyznaczono i opisano 3 stanowiska: – WIEŻA WIDOKOWA (szuwary) – BRZEG ZATOKI PUCKIEJ – LAS DĘBOWY (dąbrówka)

Trasa do Wieży Widokowej ma utwardzoną powierzchnię i jest dostępna dla rowerów. Pozostała część trasy trudna, wyłącznie piesza. Koniec trasy przy wylocie ulicy Polnej w Jastarni.

Długość ścieżki około 1,9 km. Zachodnia część największej równiny nadzatokowej na półwyspie, w rejonie Jastarni nosi nazwę Torfowych Kłyli. Nazwa ta w języku kaszubskim oznacza wyrobi-ska (doły) torfowe zalane wodą. Torfowe Kłyle są zatorfioną równiną, w przewadze bezleśną. Bagienny i pobagienny krajobraz tej części Mierzei Helskiej silnie kontrastuje ze zbiorowiskami nadmorskich i nadzatokowych wydm. Obszar Torfowe Kłyle jest ostoją bogatej awifauny, zwłaszcza w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. W dużej mierze decyduje o tym mozaika siedlisk jakie znajdują się na tym terenie. W 2000 roku utworzono tu użytek ekologiczny. Wchodzimy na ścieżkę posuwając się wzdłuż szerokiego pasa młodego lasu brzozowego z domieszką olszy, jarzębiny, osiki i wierzb. Jest on typowo antropogenicznym zbiorowiskiem. Gatunki drzew budujące drzewostan zostały w dużej mierze nasadzone i tylko częściowo pochodzą z samosiewu. Pierwotnie występował tu bagienny las olszowy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa), nazywany najczęściej olsem lub olesem.

Warstwa zielna omawianej brzeziny ma wybitnie zróżnicowany skład gatunkowy. Występują tu obok roślin leśnych, także gatunki łąkowe.

Warto zobaczyć:

Drzewostan Dębowy zwany Dąbrówką.

Niewielki fragment wału wydmowegonod strony zatoki zajmuje wąski pas, luźnego, niskiego drzewostanu z dębem szypułkowym (Quercus robur). Jest on silnie zniekształconym fragmentem dawnego lasu brzozowo-dębowego. Zbiorowisko to rozpowszechnione jest w północno-zachodniej Europie, w obrębie wpływów klimatu atlantyckiego. W Polsce występuje jedynie w pasie Pobrzeży: Szczecińskiego, Słowińskiego i Kaszubskiego osiągając tu wschodnią granicę swojego zasięgu. Ten rodzaj lasu zajmuje piaszczy-ste, stosunkowo ubogie i kwaśne siedliska.

Degeneracyjna postać przy-morskiej dąbrowy nad zatoką, w okolicy Jastarni, nawiązuje już tylko niektórymi cechami do typowej postaci tego zbiorowiska. Drzewostan jest niski, do 12 m wysokości, a pnie dębów są krótkie, powyginane o konarach wyrastających z pnia już na wysokości 3-4 metrów. Dęby w wielu miejscach rosną w wyraźnych skupieniach, co wskazuje na ich odroślowe pochodzenie.

Po wycięciu głównego pnia rozrastają się pędy boczne tworząc nowe osobniki. Niemal zupełnie brak jest warstwy krzewów. Obok drzewostanu dębowego obserwujemy gęste zarośla tarniny (Prunus spinosa) oraz pozbawione drzew płaty orlicy. Paproć ta jest przeżytkiem z dawnego runa leśnego i wskazuje na to, że w przeszłości las brzozowo-dębowy zajmował tu znacznie większą powierzchnię Runo jest silnie zmienione przez wydeptywanie.

Z jego składników zachowały się tylko nieliczne gatunki np: konwalia majowa (Convallaria majalis), borówka czernica (Vaccinium myrtillus), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), paproć – orlica pospolita (Pteridium aquilinum) oraz trawy śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa) i kłosówka miękka (Holcus mollis), a z mszaków Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Mnium hornum i Hypnum cupressiforme.

ZAPRASZAMY!!!